W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych


Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych

XML

Treść

KontaktGrażyna Jażdżyk, Kierownik

Telefon+48 29 7693363

Sprawy do załatwieniaPraca socjalna, Przyznanie zasiłku stałego, Przyznanie zasiłku okresowego, Przyznanie zasiłku celowego, Przyznanie specjalnego zasiłku celowego, Sprawienie pogrzebu, Udzielenie schronienia, Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, Przyznanie pomocy w formie posiłku, Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • organizowania różnych form pomocy oraz organizowania infrastruktury socjalnej adekwatnej do potrzeb środowiska,
 • przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenia pracy socjalnej,
 • zawierania kontraktów socjalnych,
 • prowadzenia procedury „Niebieska Karta”,
 • wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności i samodzielności społecznej,
 • przyznawania i realizacji zasiłków pieniężnych stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawania pomocy rzeczowej,
 • udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienia pogrzebu,
 • wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd,
 • udzielania pomocy cudzoziemcom uprawnionym do świadczeń z pomocy społecznej,
 • wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
 • realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i projektów, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • realizacji innych zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej,
 • przyznawania i realizacji jednorazowego świadczenia pieniężnego  oraz świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • przygotowania sprawozdawczości z realizacji zadań.