W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Olewiecki. Kontakt: j.olewiecki@mopr.ostroleka.pl, tel. 297644130. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce odpowiada Jacek Olewiecki, j.olewiecki@mopr.ostroleka.pl, tel.297644130.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • wejście główne - od ulicy gen. Józefa Hallera (szczyt budynku) - trzeba pokonać trzy schodki (podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się z lewej strony schodów);
  • od strony wewnętrznego parkingu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce (do pokonania 7 schodków, przy których zamontowane są poręcze).
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy. Na parterze budynku dostępny jest schodołaz, za pomocą którego osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim przy pomocy osoby drugiej, może dostać się na dwie wyższe kondygnacje. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jej opiekun zgłasza potrzebę skorzystania ze schodołazu w punkcie informacyjnym MOPR w Ostrołęce, który znajduje się po prawej stronie od wejścia.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest oznaczona. Pomieszczenie posiada przewijak. Nie posiada przycisku alarmującego.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Budynek posiada jedną drogę ewakuacyjną, która jest oznaczona.
 8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W budynku nie zastosowano całkowitego planu budynku. Na parterze znajduje się ogólna tablica informacyjna.
 11. Sekretariat znajduje się na II piętrze.
 12. Kasa znajduje się na I piętrze budynku i posiada obszerną poczekalnię z miejscami siedzącymi. Obsługa osób poruszających się na wózku inwalidzkim odbywa się na parterze budynku.
 13. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Dywizjonu 303 nr 1 (wejście na parterze budynku od strony ulicy), 07-410 Ostrołęka

 1. Wejście na parterze od ulicy Dywizjonu 303, dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych Nie posiada przycisku alarmującego.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Budynek posiada jedną drogę ewakuacyjną, która jest oznaczona.
 7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. W budynku nie zastosowano całkowitego planu budynku.
 10. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok budynku.

Dzienny Dom SENIOR+, ul. Wiktora Gomulickiego 1A, 07-410 Ostrołęka

 1. Wejście główne od ulicy Bogusławskiego oraz ul. Wójta Romy.
 2. Przed wejściem jest domofon. Do wejścia prowadzą dwa stopnie schodów z poręczą oraz pochylnia z obustronną poręczą dla osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych i jest oznaczona. Nie posiada przycisku alarmującego.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Budynek posiada dwie drogi ewakuacyjne, które są oznaczone.
 8. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W budynku nie zastosowano całkowitego planu budynku.
 11. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Noclegownia Dla Osób Bezdomnych, ul. Kołobrzeska 15, 07-410 Ostrołęka

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia:
  • wejście główne - od ulicy Kołobrzeskiej (szczyt budynku) - do wejścia prowadzą trzy stopnie schodów bez poręczy oraz pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich;
  • wejście od ulicy Kołobrzeskiej (front budynku) - do wejścia prowadzą dwa stopnie schodów bez poręczy oraz pochylnia dla osób na wózkach inwalidzkich z jednostronną poręcza.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Toaleta  nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Budynek posiada trzy drogi ewakuacyjne, które są oznaczone.
 7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. W budynku nie zastosowano całkowitego planu budynku.
 10. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Tani Bar, ul. Jana Kilińskiego 2A, 07-410 Ostrołęka

 1. Wejście od ulicy Króla Jana Kazimierza. Do wejścia prowadzą sześć stopni schodów z poręczami. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się z prawej strony schodów.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Toaleta  jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest oznaczona. Nie posiada przycisku alarmującego.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Budynek posiada jedną drogę ewakuacyjną, która jest oznaczona.
 7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. W budynku nie zastosowano całkowitego planu budynku.
 10. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.