Zarządzenie nr 16/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 31 lipca 2020w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zarządzenie nr 16/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 31 lipca 2020


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:27:59)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102