Zarządzenie nr 13/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 29 lipca 2020w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 13/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1040 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 lit. i) i lit. m) ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 90 ze zm.),  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

1) za przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ustalam dzień wolny od pracy:
a) dla pracowników Noclegowni dla Osób Bezdomnych do wyboru: w dniu 14 sierpnia 2020r. lub w dniu 17 sierpnia 2020r. zgodnie z deklaracją pracownika,
b) dla pozostałych pracowników w dniu 14 sierpnia 2020r.

2) za przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r. święto drugi dzień Bożego Narodzenia, ustalam dzień wolny od pracy:
a) dla pracowników Noclegowni dla Osób Bezdomnych do wyboru: w dniu 24 grudnia 2020r. lub w dniu 28 grudnia 2020r. zgodnie z deklaracją pracownika,
b) dla pozostałych pracowników w dniu 24 grudnia 2020r.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz opublikowanie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (29 lipca 2020, 16:34:11)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183