Zarządzenie nr 11/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 10 czerwca 2020w sprawie wprowadzenia Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zarządzenie nr 11/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie wprowadzenia Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1040 ze zm.) oraz § 39 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm,),  zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników wprowadzam Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.Dokumentacja Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokument, o którym mowa w § 1 został sporządzony w oparciu o informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się osobie pełniącej obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (26 czerwca 2020, 16:37:04)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133