Zarządzenie nr 10/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 10 czerwca 2020w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwanej dalej „komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 10 czerwca 2020


w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwanej dalej „komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) oraz § 7 ust. 2 zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Ostrołęce zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwaną dalej „Komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w składzie:
1) Anna Jaczewska –  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, 
2) Barbara Kopka  –  Z-ca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych,
3) Renata Wasilewska – p.o. Kierownika Działu Organizacyjnego.

§ 2.

Zadania Komisji egzaminacyjnej określa zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 4.

Komisja rozpocznie pracę z dniem 17 czerwca 2020 r.
  
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (15 czerwca 2020, 12:22:14)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:18:35)
Zmieniono: Korekta treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286