Koordynatorem do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce jest Pani Agnieszka Chojnowska.

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

ul. gen. Józefa Hallera 12
07-410 Ostrołęka
tel. 29 7644130, 29 7603959
pokój nr 4

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
  2. Przygotowanie i  koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.