W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Statystyki oglądalności BIP od dnia 12.03.2021

Statystyki strony Kierownictwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierownictwo MOPR 445
Statystyki strony Statut / Strategia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
339/XLVII/2009 46
217/XIX/2011 43
424/LVII/2017 43
335/XLVIII/2017 40
458/XLV/2013 39
Statystyki strony Zadania MOPR
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 272
Statystyki strony Zarządzenia Dyrektora
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
20/2020 55
1/2020 52
19/2020 49
4/2021 49
1/2021 48
18/2020 45
4/2020 43
10/2020 42
15/2020 41
16/2020 41
17/2020 41
5/2020 41
11/2020 40
13/2020 40
2/2020 40
3/2021 40
9/2020 40
12/2020 39
14/2020 39
2/2021 39
3/2020 39
6/2020 39
5/2021 38
7/2020 38
8/2020 38
7/2021 15
6/2021 12
Statystyki strony Komórki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dział Organizacyjny 758
Dział Świadczeń Rodzinnych 535
Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych 519
Wieloosobowe Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych 400
Sekcja Usług Opiekuńczych 384
Dział Księgowości 376
Wieloosobowe Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej, w tym: Mieszkania Chronione 319
Noclegownia dla osób bezdomnych 289
Klub Integracji Społecznej PROGRES 226
TANI BAR 209
Wieloosobowe Stanowisko ds. Świadczeń Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym i Realizacji Programów 209
Dzienny Dom SENIOR+ 202
Statystyki strony Powiatowy Zespół ds. Orzekania
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1038
Statystyki strony Sprawy do załatwienia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przyjmowanie i załatwianie spraw 620
Rejony opiekuńcze Ośrodka 415
Program Rodzina 500+ 268
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 252
Ostrołęcka Karta Młodzieży 198
Orzekanie o niepełnosprawności 189
Usługi opiekuńcze 163
Wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej 133
Karta Wielkiej Rodziny 130
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 128
Zasiłek rodzinny 124
Praca socjalna 123
Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 121
Zasady korzystania z pomocy 118
Ostrołęcka Karta Seniora 113
Zasiłek pielęgnacyjny 113
Zasiłek dla opiekunów 109
Procedura postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej 108
Karta Dużej Rodziny 107
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 97
Dzienny Dom SENIOR+ 95
Zasiłek celowy 95
Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 94
Stypendium szkolne 94
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 93
Program CZYSTE POWIETRZE 93
Zasiłek okresowy 93
Zasiłek stały 93
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 92
Program DOBRY START 92
Domy pomocy społecznej 91
Świadczenie pielęgnacyjne 91
Dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” 90
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 90
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 89
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 87
Dożywianie 87
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 87
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 86
Specjalny zasiłek opiekuńczy 82
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 81
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 80
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 78
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 78
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 77
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 77
Sprawienie pogrzebu 76
Schronienie 75
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 73
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania 72
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane do faktur VAT 98
Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w okresie od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. 88
Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 62
Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. 53
Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 50
Plan zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 złotych na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 50
Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 49
Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 49
Dostawa artykułów spożywczych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 46
Dostawa i realizacja kart zakupowych w formie papierowej dla osób uprawnionych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 46
Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 46
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 43
Dostawa i realizacja kart zakupowych w formie papierowej dla osób uprawnionych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 42
Dostawa i realizacja kart zakupowych w formie papierowej dla osób uprawnionych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 37
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 37
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 35
Statystyki strony Praca
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych 267
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 152
Statystyki strony Finanse i majątek jednostki
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 222
Statystyki strony Ochrona danych osobowych
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klauzula informacyjna 220
Inspektor Ochrony Danych 111
Statystyki strony Koordynator ds. dostępności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Koordynator ds. dostępności 233
Raport o stanie zapewniania dostępności 92
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 86