W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

6/2021

XML

Treść

Zarządzenie nr6/2021

wydane przezDyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

z dnia

zmieniającezarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, wprowadza się następujące zmiany:
w § 9 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia  wysokości 400 zł przysługujący pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników poprzez opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacyjnego dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń MOPR w Ostrołęce.