W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

1/2021

XML

Treść

Zarządzenie nr1/2021

wydane przezDyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

z dnia

w sprawieustalenia średniego miesięcznego kosztu za pobyt w mieszkaniu chronionym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Ostrołęce, jako podstawy do naliczenia odpłatności

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 424/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz § 5 Uchwały Nr 489/LV/2006 Rady Miejskiej w  Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2006r., Nr 120, poz. 3903), zarządza się, co następuje:

§ 1.


  1. Ustalam miesięczny koszt za pobyt w mieszkaniu  chronionym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, przy ul. Koszarowej 6/32 na kwotę 381,96 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 96/100), zgodnie z faktycznymi kosztami eksploatacji mieszkania chronionego poniesionymi w roku kalendarzowym, poprzedzającym wydanie decyzji administracyjnej, określonymi w załączniku do zarządzenia.
  2. Ustalona kwota jest podstawą do naliczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w 2021 roku.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Z-cy Dyrektora ds. Pomocy Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.