Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843) określonego w art. [...]

Dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843)  określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.Na podstawie [...]

Zorganizowanie i zrealizowanie 3 dniowej wycieczki dla 49 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000,00 euro Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...]

Organizowanie czasu wolnego dzieciom poprzez prowadzenie zajęć animacyjnych w mobilnej świetlicy „Radosny Świetlicobus” w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019r., w ilości 320 godzin zegarowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) określonego w art. 4 pkt 8 [...]

Wynajem niskopodłogowego autobusu wraz z kierowcą do obsługi świetlicy mobilnej „Radosny Świetlicobus” w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., w łącznej ilości 320 godzin zegarowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) określonego w art. 4 pkt 8 [...]

metryczka