Klub Integracji Społecznej PROGRES

 • telefon +48 29 7607474
 • faks +48 29 7643628
 • e-mail: kis@mopr.ostroleka.pl
Koordynator wolontariatu – Piotr Majk
 • telefon +48 512 499 059
 • e-mail: piotr.majk@mopr.ostroleka.pl

Klub Integracji Społecznej „PROGRES” działa od września 2010 r. Udziela pomocy osobom  indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności  uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

 • realizacji projektów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • realizacji programów na rzecz społeczności romskiej,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • podejmowania działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników Klubu, ich integracji ze społecznością lokalną oraz prowadzenia pracy socjalnej,
 • organizowania prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • prowadzenia warsztatów psychologicznych z zakresu kompetencji społecznych,
 • działań związanych z integracją i animacją społeczną,
 • realizacji programu „Karta Wielkiej Rodziny”,
 • realizacji programu „Karta Dużej Rodziny”,
 • koordynacji programu wolontariatu „Pomóż innym zostając wolontariuszem”,
 • obsługi strony internetowej w zakresie aktualizacji informacji o bieżącej działalności Ośrodka.

metryczka


Wytworzył: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 17:09:12)

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (15 lutego 2021, 14:54:26)
Zmieniono: Zmiana danych kontaktowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2183