Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1843) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej ustawy.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Informuję, że zaproponowana oferta będzie porównywana z innymi ofertami. Z firmą, która spełni wymogi Zamawiającego oraz przedstawi najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana umowa na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (wzór umowy stanowi Załącznik nr 4).
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9 grudnia 2019r. do godziny 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Józefa Hallera 12, pokój nr 21 (sekretariat), przesłać pocztą, faksem na numer: 29 7643628 lub e-mailem na adres: sekretariat@mopr.ostroleka.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje odwołań od podjętej decyzji o wyborze oferty.
Informacji dotyczących dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych udziela Pani Karolina Borowiecka pod  nr telefonu: (029) 7693773 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

_____________________________________________________________________________________
Dokumenty do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz (3 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek Olewiecki (3 grudnia 2019, 15:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355