Zarządzenie nr 17/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 8 września 2020w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zarządzenie nr 17/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 8 września 2020


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie § 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 424/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, zmienione zarządzeniem nr 14/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 27 sierpnia 2018 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:30:13)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93