Zarządzenie nr 15/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 31 lipca 2020w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zminimalizowania narażenia na zagrożenie biologiczne, w tym koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19” obowiązującej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zarządzenie nr 15/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 31 lipca 2020


w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zminimalizowania narażenia na zagrożenie biologiczne, w tym koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19” obowiązującej na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1320) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zminimalizowania narażenia na zagrożenie biologiczne, w tym koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:26:51)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29