Zarządzenie nr 12/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 22 czerwca 2020w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwanej dalej „komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Inspektor ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Karty Wielkiej Rodziny, Karty Dużej Rodziny oraz Ostrołęckiej Karty Seniora

Zarządzenie nr 12/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2020


w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwanej dalej „komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Inspektor ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Karty Wielkiej Rodziny, Karty Dużej Rodziny oraz Ostrołęckiej Karty Seniora

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1282) oraz § 7 ust. 2 zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Ostrołęce zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zwaną dalej „Komisją”, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym - Inspektor ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Karty Wielkiej Rodziny, Karty Dużej Rodziny oraz Ostrołęckiej Karty Seniora, w składzie:
1) Katarzyna Tańska –  Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej,
2) Renata Wasilewska – p.o. Kierownika Działu Organizacyjnego.

§ 2.

Zadania Komisji egzaminacyjnej określa zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Komisji egzaminacyjnej przewodniczy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 4.

Komisja rozpocznie pracę z dniem 24 czerwca 2020 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (26 czerwca 2020, 16:40:00)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:20:41)
Zmieniono: Korekta treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302