Zarządzenie nr 9/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 25 maja 2020w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 25 maja 2020


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040, ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i 3 pkt 3 oraz ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878), celem zapobiegania rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uchyla się zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (25 maja 2020, 13:43:19)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:18:14)
Zmieniono: Korekta treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399