Zarządzenie nr 8/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 4 maja 2020w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 4 maja 2020


w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz.1040, ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 792), celem zapobiegania rozpowszechniania się  koronawirusa SARS-CoV-2 zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów oraz realizację wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
  2. W okresie od dnia 17 kwietnia 2020 r. do odwołania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce obsługa interesantów odbywać się będzie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
  3. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w godz. 15:00-16:00, w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku wykonują pracę zdalną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).
  4. Zarządzenie obejmuje wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (22 maja 2020, 17:14:51)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:17:51)
Zmieniono: Korekta treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 415