Zarządzenie nr 6/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 17 kwietnia 2020w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach zadania „Pilotażowy Program Wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w mieście Ostrołęka”

Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 17 kwietnia 2020


w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach zadania „Pilotażowy Program Wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w mieście Ostrołęka”

Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 424/LVII/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach zadnia „Pilotażowy Program Wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w mieście Ostrołęka”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Sekcji Usług Opiekuńczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (22 maja 2020, 17:07:07)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252