Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (6)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Dostawa i realizacja kart zakupowych w formie papierowej dla osób uprawnionych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR.221.1.2019
wartość: 210000 zł
termin składania ofert: 14 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Ofertę najkorzystniejszą dla niniejszego postępowania pn. „Dostawa i realizacja kart zakupowych w formie papierowej dla osób uprawnionych – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce” złożyło — Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25.